SHT30是最常用的電子元件型號之一,最新的報價在元到元,屬于SHT30 最新的價格行情SHT30現貨庫存SHT30原裝正品 2019-10-22 12:05:37"> ?
?

更多>>庫存,價格

一起来捉妖青丘:SHT30

產品型號
廠商
描述
庫存數
起訂數量價格
購買
SENSOR HUMID/TEMP 5V ANLG 3% SMD
 • 1000¥11.974
 • 100¥15.278
 • 10¥21.886
 • 1¥28.1
SENSOR HUMID/TEMP 5V ANLG 3% SMD
 • 1000¥11.974
 • 100¥15.278
 • 10¥21.886
 • 1¥28.1
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
 • 1000¥11.974
 • 100¥15.278
 • 10¥21.886
 • 1¥28.1
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
 • 1000¥11.974
 • 100¥15.278
 • 10¥21.886
 • 1¥28.1
SENSOR HUMID/TEMP 5V ANLG 3% SMD
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
Board Mount Humidity Sensors RH Accuracy +/- 3% Digital, DFN Type
 • 1¥24.739
 • 10¥15.659
 • 100¥15.23
 • 1000¥11.941
Board Mount Humidity Sensors RH Accuracy +/- 3% Analog, DFN Type
 • 1¥24.739
 • 10¥15.659
 • 100¥15.23
 • 1000¥11.941
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
 • 1000¥15.054
 • 100¥19.206
 • 10¥27.513
 • 1¥35.321
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
 • 1000¥15.054
 • 100¥19.206
 • 10¥27.513
 • 1¥35.321
Board Mount Humidity Sensors SHT30 Protective Cover
 • 1¥31.103
 • 10¥19.663
 • 100¥19.162
 • 1000¥15.015
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
Board Mount Humidity Sensors Sensor component
 • 1¥31.103
 • 10¥19.663
 • 100¥19.162
 • 1000¥15.015
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
 • 1000¥15.054
 • 100¥19.206
 • 10¥27.513
 • 1¥35.321
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
 • 1000¥15.054
 • 100¥19.206
 • 10¥27.513
 • 1¥35.321
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SMD
0
更多...
?